Smycken

Vigsel

I det forntida Egypten trodde man på något som kallades vena amoris, kärleksvenen. Det är venen som sträcker sig direkt från hjärtat till det fjärde fingret på vänster hand. Alltsedan dess har ringar på det vänstra ringfingret kommit att symbolisera kärlekslöftet mellan två makar. Den runda formen sänder signaler om äktenskapets eviga natur och ringens öppna sida blir symbolen för det outforskade liv makarna har framför sig.