Diamantguide

Diamanten är den hårdaste och vackraste ädelsten vi känner till och också den vanligaste sten att välja till sin förlovnings eller vigselring. Två diamanter som vid första anblicken ser likadana ut, kan i själva verket vara väldigt olika. Och två lika stora diamanter kan ha mycket olika värde. Skillnaderna kan vara hårfin och för att kunna förstå skillnaden måste man kunna en del om diamantens 4C.

1. Carat/vikt

Liksom alla andra ädelstenar mäts en diamants vikt och således också dess storlek i carat. En carat motsvarar 0,2 gram. En carat kan i sin tur delas upp i hundradelar. T ex 0,25 carat. Storleken är den mest uppenbara faktorn när man bestämmer en diamants värde.

Priset på en diamant styrs av en kombination av slipning, färg och klarhet (se nedan) vilket gör att två diamanter i samma carat-storlek (vikt) kan ha helt olika priser. För att väga diamanter används speciella diamantvågar, som är mycket känsliga.

2. Colour/färg

De mest värdefulla diamanterna är helt vita (färglösa), men dom finns i en färgskala från exceptionellt vit till tydligt gul. De kan också skifta i grått eller brunt. I bokstäver talar man om en skala från D till Z, där D är den högsta graden. Desto vitare diamant, desto mer sällsynt och ju högre värde.

För att bedöma diamanternas färg används endera så kallade “master stones”, vilket är godkända utvalda jämförelsestenar, eller avancerade elektroniska instrument. Graderad färgskala från helt färglös till ljust gul. Skillnaden från en grad till en annan är hårfin. Vilket också framgår av antalet grader inom varje färgklass.

BeteckningNamnFörkortningSvenska
 Vita diamanter  
D, ERiverRMycket sällsynt vit
F, GTop WesseltonTWSällsynt vit
HWesseltonWVit
 Tonade/gula diamanter  
ITop CrystalTcrMycket lätt tonad vit
K, LTop CapeTcaTonad vit
M, NCapeCaLätt gulaktig
O, P, Q, RLight yellowLYLätt gul
S, T, U, V, W, X, Y, ZYellowYGul

Flourescens

Vid bestrålning med UV-ljus kan ibland diamanter sända ut ett ljussken, vanligen blått. Detta kallas att diamanten flourescerar. Detta har sällan någon betydelse vid valet av diamant. En kraftig flourescens kan dock ha inverkan neråt på priset när det gäller större diamanter.

Färgade diamanter (Fancy Colours)

Det finns även diamanter i en rad olika färger – blå, röda, rosa, gröna och så vidare. Dessa är mycket sällsynta, och endast ett mindre antal hittas och kommer ut på marknaden varje år. Priserna på dessa är, i jämförelse med de vita, betydligt mycket högre. Bedömningskriterierna för de färgade skiljer sig från de vita diamanterna. Här är det istället färgen i sig som är viktigaste bedömningsgrunden för priset.

Det finns också behandlade diamanter (treated diamonds) i en rad olika färger. I dessa har man med avancerad teknik (electron accelerators) bestrålat vita diamanter och lyft fram en tydlig färg. Inget material eller färg har tillsats. Dessa stenar är känsliga för mycket hög värme (svetslåga) men är för övrigt normalt sett helt färgbeständiga.

3. Clarity/Klarhet

Eftersom diamanter har bildats djupt ner under jorden under enorm värme och tryck, har dom alla vad man kan kalla sina egna “födelsemärken” eller “fingeravtryck”. Dessa s k inneslutningar kan vara i form av kristaller, fjädrar, sprickor, moln osv. Vanligen förekommande är mörka fläckar, ofta i form av andra mineraler.

Även efter diamanten slipats finns normalt inneslutningar inuti diamanten. Begreppet Klarhet/Renhet hänvisar till avsaknaden av dessa, ju färre och mindre desto sällsyntare (och kostsammare) sten.

Varje diamant är unik. Man bedömer diamanten i 10 gångers förstoring, med lupp eller mikroskop. Rätt ljus, tränat öga och utbildning krävs. Man bedömer sedan antal, storlek, placering, typ och färg på inneslutningarna. Utifrån vad man då ser, klassificeras stenen efter tabeller och en internationell skala enligt nedan.

Beteckning Certifierade Engelska Svenska
FL FL Flawless Fri från inneslutningar och ytfel
IF IF Internally flawless Fri från inneslutningar
VVS VVS1, VVS2 Very, very small inclusions Mycket, mycket små inneslutningar
VS VS1, VS2 Very small inclusions Mycket små inneslutningar
Si Si1, Si2 Small inclusions Små inneslutningar
P P1, P2, P3 Pique Tydliga inneslutningar

4. Cut/slipning

När man talar om en diamants slipning avses inte formen (rund, hjärtslipad, oval, fyrkantig osv) utan det som avses är proportioner, symmetri och polish. Slipning är den faktor som påverkar diamantens skönhet mer än något annat, den faktor som skänker stenen lyster och briljans – eller det som idag i skämtsam ton kallas “glitter” och “bling-bling”.

Diamantens proportioner är mycket viktiga – en för grund slipning tappar ljuset rakt igenom stenen, en för djup slipning skickar ut ljuset åt sidan, medan en idealisk slipning skickar tillbaka ljuset till betraktaren.

Slipgrader
CUT (engelska) Slipning (svenska)
Excellent Exellent
Very good Mycket god
Good God
Fair Mindre god
Poor Dålig

Diamantcertifikat

För diamanter från ca 0,30 ct och uppåt kan jag erbjuda certifierade stenar. Detta betyder att ett erkänt, oberoende laboratorium har besiktat och kontrollerat diamanten, och utfärdat ett intyg, ett s k certifikat på diamantens äkthet och kvalité. Detta kan ses som en extra trygghetsfaktor för dig som kund. Jag har valt att leverera diamanter certifierade av de tre mest erkända instituten i vår bransch. Dessa är HRD, GIA samt IGI.

Läs mer om dessa nedan! Har du några frågor, tveka inte att kontakta mig.

HRD Antwerp

Institute of Gemmology HRD

Hoge Raad voor Diamant (Diamond High Counsil) är en privat stiftelse, etablerat i Antwerpen 1973. De anses vara ett av de tre främsta instituten för kvalitetsbedömning av diamanter. Antwerpen är ett av världens främsta centrum för diamanthandel, och stora mängder diamanter passerar här de 4 diamantbörser som finns i staden. HRD står här som en erkänd instans för kontroll av diamanter samt utbildning.

GIA

Gemological Institute of America

GIA – det kanske mest kända av de tre största instituten ( Gemological Institute of America ) etablerades 1931, och huvudkontoret ligger i Carlsbad, Kalifornien USA. Varande ett icke kommersiellt institut, har man under många etablerat en mycket respekterad position inom diamant och ädelstenshandeln. Förutom kvalitetsbedömning av ädelstenar har man även erkänd utbildning av gemmologer, bedriver forskning samt utveckling av instrument för branschen.

IGI

International Gemological Institute

Med gemmologiska labratorium i bland annat Antwerpen, New York, Mumbai, Bangkok, Tokyo, Toronto, Los Angeles, Dubai, Tel Aviv, Cavalese och Seoul så är IGI idag världens största institut för kvalitetsbedömning av ädelstenar. IGI är ett oberoende institut som är mycket erkänt för sin höga nogrannhet, stora erfarenhet och kunnande. IGI tillhandahåller också utbildning för både juvelerare och privatpersoner.