Smyckesvärdering

Ibland behöver du kanske känna till värdet på dina smycken. Ofta uppstår behovet av värdering av säkerhets- eller försäkringsskäl eller när du funderar på att sälja ett smycke. Men ibland är orsakerna mer vemodiga som när ett arv skall fördelas eller när ett smycke blivit stulet. Jag kan hjälpa dig att värdera dina smycken.

Eftervärdering

En eftervärdering innebär att ett värde fastställs efter att ett smycke gått förlorat. Värderingen görs då på grundval av uppgifter som lämnas av innehavaren (exempelvis bilder på smycket, stencertifikat, tidigare värderingar osv.) En eftervärdering görs för att kunna skapa en uppfattning av det förlorade smyckets nyanskaffningsvärde.

Förvärdering

En förvärdering innebär att dina befintliga smycken värderas, t.ex. inför en smyckesförsäkring, gåva eller vid arvskifte.

Olika sorters värde

Beroende på syftet med värderingen, kan smycken värderas i olika sorters värden. Nyvärde, (eller nyanskaffningsvärde) anger hur mycket det skulle kosta att köpa samma typ av smycken. Marknadsvärde anger värdet av smycket på en öppen andrahandsmarknad. Delningsvärde anges ofta i samband med uppdelning av ärvda värdeföremål. Skrotguldsvärde anger endast guldvärdet i sig.

Priser på värdering:

Förvärdering (utan värdering av gemmolog)
– Första smycket 700 kr. Efterföljande smycken, 150 kr/styck.
– Syratest (vid behov) 100 kr/styck.

Förvärdering (inklusive värdering av gemmolog)
– Första smycket 1250 kr. Efterföljande smycken, 250 kr/styck.
(OBS: vid flera stenar, kontakta mig för prisuppgift)

Eftervärdering
– 1200 kr/timme (minimidebitering 1 h).