Stämplar och ädelmetaller

Stämplar på ädelmetallarbeten

Namnstämpeln är en ansvarsstämpel som är obligatorisk på ädelmetallarbeten av guld och platina som väger ett gram eller mer. Tillverkarens eller importörens egen registrerade signum av svenska
namnstämplar måste vara registrerade hos SWEDAC för att få användas. Som alla smycken som jag har tillverkat stämplas med min ansvarstämpel RWH.

Ortsmärket är en stämpel som anger tillverkningsort eller importörens hemvist.

Finhaltsstämpeln används för att ange mängden ädelmetall i ett smycke. Finhaltsstämpeln är en obligatorisk märkning på guld- och platina föremål.

CCM-stämpeln eller vågstämpeln används på ädelmetallarbeten i länder som  är anslutna till delmetallkonventionen. En överenskommelse om kontroll och märkning av arbeten av  delmetall. I alla konventionsländer har CCM-stämpeln samma dignitet som kontrollstämpeln.

Årsbeteckningen är en stämpel som anger tillverkningsår.

GR-stämpeln är en ansvarsstämpel som endast får användas av medlem i
guldsmedsmästarnas riksförbund. Den garanterar att smycket eller corpusarbetet är
handgjort. Den är även en garanti för att föremålet är i rätt karat i silver, guld eller platina.

Kattfoten är en kontrollstämpel som garanterar att mängden  delmetall i ett ädelmetallföremål är den rätta och att innehållet är analyserat av SWEDAC.

Ädelmetaller

Guld

Rödguld 18 K är både den äldsta och mest använda metallen i Sverige. Den röda färgen uppnår man genom att legera guld med koppar.

18 K guld innehåller:
75% 24 K rent guld (finguld)
ca 17 % rent koppar
8 % rent silver (finsilver)

Roséguld eller rosa guld 18 K innehåller:
75% finguld
20 % rent koppar
4% finsilver
1% zink

Gult och grönt guld 18 K fås när man byter ut en del koppar mot silver. Med bibehållen finhalt får man en mindre röd nyans som går mot gult till gulgrönt ju mer silver som ersätter koppar.

Vitguld innehåller:
75% finguld samt andra metaller såsom silver, koppar och palladium.

Platina

Platina har en finhalt av lägst 850 tusendelar eller 85 % platina. Resterande 15 % är vanligtvis koppar men kan också vara kobolt, volfram eller palladium.

950-960 tusendelar platina är den mest använda platinahalten vid smycketillverkning i Sverige. Det är en exklusiv och vit ädelmetall.

Platina guld

Platina som innehåller guld. Detta gör den till marknadens mest exklusiva platinalegering, den innehåller 97,3 % ädelmetallhalt. Det tillförda guldet innebär att metallen blir mer lättarbetad utan att kompromissa med vitheten.

Palladium

Palladium har en finhalt av lägst 500 tusendelar finpalladium. Det är en vit ädelmetall som legeras i vitt guld för att få bort den gulaktiga färgen.

Silver

Silver har en finhalt av lägst 800 tusendelar eller 80% rent silver (finsilver).

925 tusendelar silver kallas även Sterlingsilver. Den innehåller 92,5 % rent silver och resten är
koppar. Denna legering används oftast i smycken.

830 tusendelar silver är en hårdare legering som oftast används för silversmide och corpus. Den innehåller 83 % rent silver och resten är koppar.

Nysilver

Nysilvret är en legering bestående av koppar, zink och nickel. Föremålet har sedan pläterats elektrolytiskt med ett tunt lager äkta silver. Vanliga stämplar är EPNS (extra prima nysilver), NS (nysilver), ALP (alpacca).

Förgyllning

Förgyllning är den tunnaste guldbeläggningen. Den nöts bort på kort tid och metallen under oxiderar, vilket visar sig som missfärgning.

Gulddoublé är samma metod som förgyllning, en elektrolytisk utfällning av guld på metallföremål, men med något tjockare beläggning.

Guldpläterat är den tjockaste beläggningen, då en tunn guldplåt läggs över oädel metall.

Guld på silver är samma typ av mekanisk beläggning som guldplätering fast på föremål av silver. Sådana föremål får inte vara stämplade som ädelmetallarbeten av guld.